WhatsApp voor een veiliger buurt

Steeds meer buurten hebben een gezamenlijke WhatsApp-groep. Op deze manier kunnen verdachte situaties snel met een grote groep buurtbewoners worden gedeeld. In de media zijn regelmatig berichten te vinden waaruit blijkt dat inbrekers gepakt kunnen worden door deze vorm van buurtbetrokkenheid.

De politie maakt dankbaar gebruikt van tips en signalementen die via de buurt-WhatsApps worden verspreid. Want vanzelfsprekend is het de bedoeling dat buurtbewoners de wijkagent of politie in hun woonplaats waarschuwen en niet voor eigen rechter gaan spelen.

Aantal inbraken daalt met 50%
Voor buurtbewoners geeft de gezamenlijke app een veilig gevoel. Dat is niet voor niets, zo bleek uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Volgens de onderzoekers daalde in Tilburg het aantal inbraken als gevolg van een WhatsApp-project voor buurten met 50%. Dit heeft niet alleen te maken met alerte buurtbewoners, maar ook met de afschrikkende werking van de aanwezigheid van een WhatsApp-groep.

Zelf een WhatsApp-groep starten
Op zoek naar een WhatsApp-groep bij u in de buurt of bent u van plan zelf een buurtgroep te starten? Kijk dan eens op wabp.nl voor meer informatie. Via nextdoor.nl, een initiatief dat is gericht op meer gezamenlijke buurtactiviteiten dan preventie alleen, kunt u ook verbinding zoeken met andere buurtbewoners.

Laad mobiele apparatuur verstandig op

De meeste mensen herkennen het beeld: overal in huis liggen voortdurend smartphones, tablets en laptops op te laden. Maar wist u dat door oververhitte accu’s en batterijen steeds vaker woningbranden ontstaan? De oorzaak blijkt vooral te liggen in verkeerd materiaal, zoals laders die niet officieel bij het apparaat horen. Op die manier kan al snel oververhitting ontstaan, met kortsluiting en brand als gevolg.

Overladen mobiele telefoon en tablet leidt tot brand

Een ander brandrisico is ‘overladen’: een apparaat dat opgeladen aan de lader blijft liggen. Het is daarom verstandig om bij opgeladen apparatuur meteen de stekker uit het stopcontact te halen. Brandweer en verzekeraars adviseren om geen batterijen of lithium-accu’s op te laden wanneer u niet thuis bent of ligt te slapen.

Risicomonitor Woningbranden

De toegenomen brandmeldingen als gevolg van het opladen van apparatuur komen naar voren uit de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland heeft opgesteld. Het aantal brandclaims is vorig jaar licht gedaald. Dat komt vermoedelijk doordat het aantal dagen met heftig noodweer beperkt bleef. In Overijssel en Drenthe noteerden verzekeraars relatief de meeste brandclaims per 1.000 huishoudens, in Zeeland en Friesland de minste.

Top 5 brandoorzaken

Volgens de risicomonitor Woningbranden ziet de top vijf van brandoorzaken er als volgt uit: koken, stoken, elektrische apparaten, elektra en roken. Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat de helft van de fatale woningbranden begint in de woonkamer, gevolgd door de slaapkamer (19%) en keuken (16%).

Sterke regionale verschillen in aantal verkeersongevallen

Uit de Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat het aantal schadeclaims door particuliere bestuurders vorig jaar met 10% is toegenomen. Verzekeraars noemen het gebruik van smartphones achter het stuur en toenemende drukte op de wegen als belangrijkste oorzaken.

Hoog percentage claims in zuidelijke provincies

Opvallend is het hoge percentage claims in de zuidelijke provincies. Het Verbond van Verzekeraars noemt een aantal mogelijke redenen voor deze verschillen. Zo zijn in de regio meer provinciale wegen, die relatief minder veilig zijn dan snelwegen.

Bij Onderlingen aantal schadeclaims relatief laag?

Maar dat verklaart niet het hoge aantal claims in de zuidelijke provincies in vergelijking met de andere regio’s buiten de Randstad. Rudi Buis, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, gaf in een interview met de NOS als mogelijke reden dat in de regio boven de grote rivieren een groot aantal Onderlinge-verzekeraars actief is. “Dat zijn kleine verzekeraars zonder winstoogmerk, die vaak een deel van de premie terugstorten als ze in een jaar weinig hebben uitgekeerd. Kennelijk stimuleert dat om niet ieder krasje op de auto bij de verzekeraar als schade op te geven en daardoor blijft het aantal schadeclaims in die provincies redelijk laag.”

Het interview met Rudi Buis is hier te vinden.

Misdaad in Kaart

Wilt u weten hoe vaak er in uw buurt wordt ingebroken? Of op de hoogte zijn van actuele inbraken in uw woonomgeving? Kijk dan eens op www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart. Deze site wordt dagelijks geactualiseerd.

De website Misdaad in Kaart is door de politie opgezet om buurtbewoners bewust te maken van de kans op woninginbraak in hun omgeving. De site krijgt iedere 24 uur actuele gegevens, die steeds drie maanden beschikbaar blijven. Misdaad in Kaart geeft een beeld van de landelijke spreiding van woninginbraken. Deze worden teruggebracht tot een punt midden in een postcodegebied en zijn niet te herleiden tot een specifiek adres. Inbraken in dunbevolkte postcodegebieden (minder dan tien huishoudens) worden niet getoond.

Bewust maken

De politie streeft er naar om de inbraakcijfers omlaag te brengen. Door inzichtelijk te maken in welke postcodegebieden wordt ingebroken, worden buurtbewoners bewust gemaakt van de risico’s.

Meer informatie en preventietips

Wilt u weten of in uw buurt vaak wordt ingebroken? Vul dan de vier cijfers van uw postcode in op https://www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart voor actuele gegevens. Op https://www.politie.nl/themas/misdaad-in-kaart.html#alinea-title-waar-vind-ik-misdaad-in-kaart is meer informatie te vinden over Misdaad in Kaart. Op https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html vindt u preventietips.

50 miljoen extra voor onveilige N-wegen

Verreweg de meeste dodelijke verkeersongevallen in Nederland gebeuren op autowegen buiten de bebouwde kom. Vooral ongevallen op de zogenoemde N-wegen, waar meestal een snelheidslimiet van 80 kilometer per uur geldt, eisen jaarlijks veel slachtoffers. Voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is dit aanleiding om juist deze wegen veiliger te gaan maken. De minister heeft daarvoor 50 miljoen euro uitgetrokken.

Aanpak bermen

Van het bedrag van 50 miljoen euro wordt de helft besteed aan het veiliger maken van N-wegen die door het rijk zelf worden beheerd. De andere helft wordt beschikbaar gesteld aan de provincies, in de vorm van 25 procent subsidie op projecten die de provincies verder zelf zullen bekostigen. Concreet zal de 50 miljoen vooral worden besteed aan het aanpakken van de bermen langs onveilige wegen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat bomen, palen en andere obstakels die dicht langs de weg staan worden verwijderd. Ook zullen op bepaalde plekken middengeleiders en vangrails worden aangebracht om de veiligheid te bevorderen.

Verantwoordelijkheid

In een reactie aan Omroep Brabant toonde Ilona Hultermans, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland, zich positief over het initiatief van de minister: “Het is goed dat de wegen aangepakt worden. Maar het belangrijkste verschil wordt uiteindelijk gemaakt bij de mensen zelf. Wij moeten zelf verantwoordelijkheid nemen als het gaat om alcohol, afleiding of snelheid.”

Bent u benieuwd hoe het gesteld is met de veiligheid van wegen bij u in de buurt? Op de website van RTL Nieuws kunt u het direct bekijken!

Hooibroei een terugkerend gevaar

In samengepakt hooi en stro kunnen micro-organismen een gistingsproces veroorzaken. Daardoor stijgt de temperatuur en komen er vanaf ongeveer 55°C gassen vrij waardoor het hooi spontaan in brand kan vliegen. In Nederland worden elk jaar agrarische bedrijven getroffen door dit verschijnsel. Soms blijft de schade beperkt tot het hooi zelf, in andere gevallen branden worden schuren of zelfs hele boerderijen door brand verwoest.

Sterke geur

Hooibroei is vooral te herkennen aan een sterke geur die doet denken aan een mengsel van tabak en karamel. De grootse problemen doen zich voor aan het begin van het maaiseizoen. Dat komt doordat het malse jonge gras langer vochtig blijft. Ook de periode na augustus is riskant, omdat de samenstelling van het hooi dan verandert.

Preventie

Een beproefde manier om de risico’s te beperken, is het hooi na het maaien in plastic te verpakken, zodat er geen zuurstof bij kan komen. Daarnaast is het raadzaam om goed te ventileren en te zorgen voor voldoende ruimte rond het opgeslagen hooi en tussen de balen onderling. In algemene zin geldt ook: hoe groter de balen en hoe strakker samengeperst het hooi, des te groter de kans op hooibroei.

Bent u agrariër en vermoedt u dat er bij uw bedrijf hooibroei dreigt? Neem contact op met de Onderlinge, dan kunnen we samen zien of het nodig is de situatie te laten beoordelen door een deskundig inspecteur.

Meer inbraakrisico tijdens vakantieperiode

Goede beveiliging tegen inbraak begint met degelijke sloten op ramen en deuren. Kies voor gecertificeerd hang- en sluitwerk dat voorzien is van het SKG-keurmerk. Daarnaast kan goede buitenverlichting ongewenste bezoekers op een afstand houden. Verder is het verstandig om te voorkomen dat inbrekers de verdieping van uw woning eenvoudig kunnen bereiken; laat geen ladders en andere ‘klimhulpen’ buiten staan.

Laat niet zien dat u er niet bent

Inbrekers kunnen op allerlei manieren te weten komen dat u op vakantie bent. Een huis waar het iedere avond helemaal donker is, een uitpuilende brievenbus, een tuin waar het gras tot enkelhoogte groeit, een continu lege oprit: het zijn allemaal signalen waar inbrekers hun voordeel mee kunnen doen. Zorg dus dat er iedere avond licht brandt in uw woning (bijvoorbeeld met behulp van timers) en vraag buren of bekenden om de post op te ruimen, het gras te maaien en af en toe een auto op uw oprit te parkeren.

Pas op met social media

Veel mensen laten de wereld via Facebook of Instagram al weken van tevoren weten dat ze op vakantie gaan. Geloof het of niet, er zijn kwaadwillenden die de social media voortdurend scannen op dit soort berichten. Wees dus terughoudend met dergelijke posts, ook wanneer u al op vakantie bent.

Voor meer tips over inbraakpreventie kunt u bijvoorbeeld terecht op de website van de politie.