Hoe de Onderlinge brandverzekeringen zijn ontstaan omstreeks de 19e eeuw.

Voor de 19e eeuw was als je als eigenaar van een woning of een boerderij persoonlijk aansprakelijk voor brand. Men was dan volledig afhankelijk van de

hulpvaardigheid van bijvoorbeeld familie, vrienden en de kerk. Deze onderlinge solidariteit zorgde ervoor dat, toen de risico’s toenamen, er Onderlinge verzekeringsmaatschappijen ontstonden. Kenmerk van deze Onderlinge verzekeringsmaatschappijen was dat ze samen de risico’s deelden.
De Onderlinge Steenwijkerwold bestaat sinds 1905.

Onderlinge Steenwijkerwold heeft het maken van winst niet als doel op zich. Premies kunnen daardoor laag gehouden worden. We zijn geen groot commercieel bedrijf wat te maken heeft met aandeelhouders en dure commercials. Deze kosten moeten namelijk worden opgebracht via premies. Daarom kunnen wij de premies laag houden. Daarnaast ontvangen nieuwe leden meteen in het eerste jaar een premiekorting van 30% en delen het jaar daarop mee in de reguliere winstuitkering.

Solidariteit als kompas.

Wie de notulen en verslagen van de Vereniging tot Onderlinge Verzekering tegen Brandschade “Steenwijkerwold” doorspit, krijgt een uitstekend beeld van het reilen en zeilen van de vereniging in de afgelopen honderd jaar. Met ups en downs, maar vooral getuigend van doorzettingsvermogen. Niet alleen bij de gewenste uitbreiding van het ledental, maar ook bij het zoeken naar goede herverzekeraars. Met in het achterhoofd de zekerheid dat ook het Noord-West-Overijsselse platteland de concurrentie met particuliere maatschappijen best aankon. De winst terug naar de leden, zelf bepalen wat goed of slecht was en met solidariteit als kompas. Die koers vaart de Onderlinge “Steenwijkerwold” nog altijd vastberaden.

Het begon een eeuw geleden dus met het verzekeren van boerderijtjes, huizen, inboedels en vee tegen de gevolgen van brand. Maar die vlag dekt de lading al vele decennia niet meer. De polissen die de Onderlinge “Steenwijkerwold” UA nu afsluit, omvatten immers veel meer dan alleen brandschade.

Dekking tegen stormschade, inbraakschade, waterschade en glasschade is algemeen ingevoerd. Verzekeren tegen opruimingskosten van onder meer asbest is voor menige agrariër een must geworden.

De bekendheid van de Onderlinge in stad en streek is groot. Kortweg de Onderlinge genoemd, door de oudere generatie nog steevast als “De braandkaste” betiteld. Op 6 maart 1905 officieel opgericht onder de bezielende leiding van Steenwijkerwolds markante burgemeester George Willem Stroink. Na honderd jaar uitgegroeid tot een Onderlinge die niet alleen het verzekeringspakket in de loop der jaren sterk uitbreidde, maar ook het werkgebied tot over de grenzen van de voormalige gemeenten Steenwijkerwold en Steenwijk heeft verlegd. Maar het achterliggende gedachtegoed van de vereniging is nog altijd dezelfde als hetgeen de oprichters in maart 1905 in zaal Varrenhorst te Steenwijk voor ogen stond: onderlinge solidariteit, een georganiseerde vorm van burenhulp. Samen schade dragen tegen een zo laag mogelijke premie en met coulance hoog in het vaandel.